Content1 | col3

Finansiell info

Org. nr: NO 975800202

Aksjefordeling i Norbygg AS:

48 % Excalibur 12
52 % RGI Holding AS

Årsrapporter:

- Årsrapport 2010
- Årsrapport 2009
- Årsrapport 2008


Vi er Mesterregistrert og godkjent for Ansvarsrett av Direktoratet for byggkvalitet.