Content1 | col3

HMS

Vi jobber kun med profesjonelle og seriøse oppdragsgivere. Det betinger at HMS-arbeidet er godt ivaretatt. Dette arbeidet har derfor vært en selvfølge for oss helt siden oppstarten, og er godt forankret på alle nivåer i bedriften. Vi jobber kontinuerlig for å unngå skader på mannskap og materiell og HMS en integrert og viktig del allerede ved planleggingen av et nytt oppdrag. Innsats innen helse, miljø og sikkerhet er vesentlig for trivsel, produktivitet og KVALITET. Dette vil med andre ord si bedriftens lønnsomhet og konkurransedyktighet.

Vi har aldri gått på akkord med sikkerheten!