Content1 | col3

Kompetanse

Våre ansatte har kompetanse innenfor hele virksomhetsområdet, og legger alltid sin ære i at du som kunde skal bli fornøyd. Vi innehar spisskompetanse på produksjon og prosjektstyring.
Vi har vårt hovedfokus på å utvikle prosjekter i samarbeid med kunden, ”fra idè til komplett leveranse”.
Vi kan tilby følgende gjennomføringsmodeller:

 • Utvikle prosjekter i samarbeid med kunde - samspillsmodell
 • Totalentreprise
 • Hovedentreprise
 • Regningsarbeid

Vi har også en egen serviceavdeling, som påtar seg alle typer mindre oppdrag og ombygninger.
Norbygg as forventer en samlet omsetning i 2011 på ca 20 millioner. Vi er nå 10 medarbeidere,
hvorav 2 er funksjonærer.

Medarbeiderne danner tverrfaglig team som muliggjør en effektiv planlegging og utbygging. Det kommer
deg til gode gjennom en effektiv og korrekt byggeprosess, samt at de optimale løsninger blir valgt.

Av teoretisk utdannelse kan vi dokumentere:

 • Teknisk Fagskole
 • Bedriftsøkonomisk høyskole
 • Byggmester
 • Våtromssertifikat
 • Fagbrev
 • Stillasbygger sertifikat
 • Branntetting sertifikat