Kvalitet

Norbygg har som mål å levere et produkt med høy totalkvalitet. Dette oppnås ved kvalitetsrutiner i alle ledd, moderne IKT verktøy og ved systematisk tilbakemelding fra produksjon og marked.

Med kreativ planlegging, rasjonell byggeteknikk, moderne logistikk og tverrfaglig samarbeid skal selskapet følge med i utviklingen som skjer i bransjen.

Bygd på kvalitet og tillit!

Norbygg AS er en allsidig byggentreprenør med base i Skien. Vi tilbyr alle tjenester innenfor virksomhetsområdet, fra prosjektutvikling til bygging og salg. Vår forretningsidé er å utføre prosjektrettet entreprenørvirksomhet som skal skape merverdi for våre kunder og samarbeidspartnere. Gjennom egen produksjon og leverandøravtaler ønsker vi å være en effektiv og lønnsom samarbeidspartner for våre oppdragsgivere. Disse er både private, offentlige og profesjonelle utbyggere.

Vi påtar oss gjerne rollen som totalentreprenør. Det sikrer at du som kunde får en ukomplisert byggeprosess i tråd med avtalt framdrift, kvalitet og pris. Vi regner Grenland som vårt primærområde, men beveger oss selvfølgelig utenfor kjerneområdet ved behov.

Velkommen til en hyggelig og lønnsom fagprat!